Ерлан орынбасаров кешир мени mp3 песня - текст песни too close to stay away

Ерлан орынбасаров кешир мени mp3 песня

Конилимди аулаган, Мени келип жылыткан. Кездеримде жаураган Мейли сен мени суймесен суйме. Мен сени манги сыйлаумен отем, Гашыктык. Тансулуу мен сени мангилик суйип отем кеширши менин колымнан ештеме келер саган соз берем. болган откен жагдай ушин мени кеширши кешир менде баска айла болмады. Net_Шынгыс & Ерлан Орынбасаров–Мангилик.

Ladonnachristmas © 2008